K ČEMU MI MATEMATIKA V ŽIVOTĚ BUDE?

 
K čemu mi někdy bude geometrie?   https://pavelzoubek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=340548
K čemu mi někdy budou posloupnosti a nekonečné řady?   https://pavelzoubek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=461596
K čemu mi někdy budou komplexní čísla?   https://pavelzoubek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=340317
 
Video, které rozhodně stojí za shlédnutí (užití matematiky): https://vimeo.com/77330591
 

SEKUNDA

Tabulkové hodnoty HUSTOTY pro různé látky:

1) file:///C:/Users/DV6%20user/Downloads/rpttab5020001.pdf

2) https://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm

3) https://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/hustota-latek.php

4) https://www.fce.vutbr.cz/PST/kolar.r/files/SBTool_CH09_materialy.pdf

5) https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustoty_l%C3%A1tek

a další

 

Úlohy s využitím dělitelnosti (největší společný dělitel, nejmenší společný násobek):

Dělitelnost_ZADÁNÍ.jpg

řešení: Úlohy na dělitelnost D n.docx