Odkazy na weby s matematickou tematikou

 

www.realisticky.cz

www.e-matematika.cz

                                            https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/matematika/aritmetika

www.matematika.cz  matematika polopatě pro ZŠ, SŠ, VŠ

www.jcmf.cz   Jednota českých matematiků a fyziků

 
 

Odkazy na weby s fyzikální tematikou

 

fyzweb 
 

wikipedia 
 

encyklopedie fyziky 
 

fyzika.net 
 

fyzika kolem nás 
 

maturitní otázky z fyziky 
 

fyzikální ústav AV ČR 
 

CERN 
 

aldebaran

www.vascak.cz 

https://www.fyzika007.cz/

https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika  přehledně zpracované některé pasáže ze středoškolské fyziky. Jedná se o EduPortál Techmánie v Plzni. Zajímavostí jsou data o historických experimentech a celý materiál je propojen s odkazy na informace o fyzicích, kteří zásadním způsobem ovlivnili vývoj fyziky jako vědního oboru.