Přírodovědný klokan

18.10.2016 16:48

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

 úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu

kategorie Kadet – 3.O, 4.O

24 úloh, 40 minut, maximum 120 bodů, 12. 10. 2016

Vízner Matyáš (4.O)                          93 b
Šimek Tony (4.O)                              79 b
Matoušková Anežka (3.O)                69 b
Machačková Tereza (4.O)                  66 b
Šídová Viktorie (3.O)                          65 b
Šlaufová Magdalena (4.O)                 64 b
Koťátko Jan (4.O)                               62 b
Pašek Jakub (3.O)                              60 b
Hejduk Matěj (3.O)                             58 b
Karpíšek Matěj (4.O)                          56 b
David Lukáš (3.O)                              55 b
Vloeberghs Jef (4.O)                          52 b
Švitorková Karolína (4.O)                   44 b
Pavlata Dominik (3.O)                        42 b
Dufek Jiří (3.O)                                   40 b
Tvrzníková Anna (4.O)                       37 b
Pavlata Matěj (3.O)                            35 b
Strnad Jakub (3.O)                             22 b