Grupy

19.10.2011 20:25

Pro přívržence vysokoškolské matematiky je do sekce Studijní materiály přidán soubor PDF, který obsahuje elementární teorii algebraických struktur s jednou binární operací (se zaměřením na teorii grup). Teoretická část práce je členěna do sedmi kapitol (Algebraické struktury s jednou operací, Základní vlastnosti grup, Cyklické grupy, Rozklady podle podgrupy, Permutační grupy, Grupy symetrií a Homomorfismy grup). Zaváděné pojmy jsou v praktické části práce (Sbírka příkladů) důkladně procvičeny.