Fyzikální olympiáda -kategorie G

10.05.2015 16:38

Mezi nejmladší účastníky fyzikální olympiády patří studenti sekundy (kategorie G), kteří měli možnost řešit zadané domácí úlohy během jarních měsíců.  Velmi dobře má nakročeno do příštích ročníků Magdalena Šlaufová, která si poradila se všemi úlohami téměř bezchybně.  Úspěšně úlohy řešil také Tony Šimek. Na třetím místě se umístil Jan Koťátko. K pěkným výsledkům gratulujeme.